Narudžba proizvoda za mljekarske farme

Novosti

Narudžba mljekarskih proizvoda

Zatražie ponudu Ecolabovih proizvoda namijenjenih mljekarskim farmama. Cijene su izražene u nabavnim cijenama, bez PDV-a.
 • 1. OSOBNI PODACI TRAŽITELJA PONUDE

 • 2. PONUDA ECOLAB PROIZVODA ZA MLJEKARSKE FARME


  Price= cijena bez PDV-a; Quantity= količina

 • Price: 310.30 kn Quantity:
  Aktivna pjena za dnevnu higijenu vimena prije mužnje
 • Price: 352.10 kn Quantity:
  Zaštitni proizvod za vime nakon mužnje na bazi organski vezanog joda
 • Price: 370.90 kn Quantity:
  Prirodna dinamička barijera; polimerizirajući proizvod baziran na biljnim ekstraktima za zaštitu sisa nakon mužnje
 • Price: 380.50 kn Quantity:
  Super aktivni emulgirajući film
 • Price: 347.52 kn Quantity:
  Snažno, kiselo sredstvo za čišćenje mljekarske opreme i spremnika za hlađenje mlijeka.
 • Price: 294.40 kn Quantity:
  Raznosvrsno, snažno, klor-alkalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju muzne opreme i spremnika za hlađenje mlijeka
 • Price: 411.80 kn Quantity:
  Jodirani proizvod za higijenu vimena uranjanjem nakon mužnje
 • Price: 495.56 kn Quantity:
  Tekuće, lužnato sredstvo za čišćenje pjenom na farmama
 • Price: 123.50 kn Quantity:
  Zaštitni proizvod za njegu vimena
 • Price: 54.08 kn Quantity:
  Težina: 3,2 kg, 600 listova; Cijena se odnosi na 1 rolu
Back to top