Reference

DIO LISTE KUPACA ECOLAB PROIZVODA U HRVATSKOJ:

(ažurirano 01.03.2020.)

Mesne industrije i prerade mesa:

Vindija, Vindon, Koka, PPK Karlovac, PIK Vrbovec, MM Mesna industrija, Sardina Postira, itd.

Pivovare:

Carlsberg Croatia, Istarska Pivovara, Pivovara Osijek, itd.

Mljekare:

Lactalis (Dukat, Sirela, Kim), Vindija, Meggle Hrvatska, Zdenka, itd .

Mljekarske farme:

Belje – sve farme, Vupik – sve farme, Farma muznih krava Mala Branjevina, Farma muznih krava Orlovnjak, Hana, Osilovac, Krndija, Krnjak, Žitar, Lactis, Pro Milk, Vrana, Vinceković Josip, Farma Salaš d.o.o. – Marijanci, Grube – Potnjani, Agrobovis – Ivanovci Gorjanski, PG Bistrović – G. Vratno, PG Tokić – Široko Polje, PG Perić Ilija, itd.

Industrije pića:

Coca Cola HBC Hrvatska, Jamnica, Vindija, itd.

 

Ostale prehrambene industrije:

Pan-Pek, Viro, Vivera, Lukač d.o.o., itd.

Hotelske kuće:

Valamar, Maistra, Laguna Poreč, Hoteli Baška Voda, Hotel Dubrovnik – Zagreb, Grand Hotel Lav, Sunčani Hvar, Solaris, Hadria, Milenij Hoteli, itd.

Praonice rublja:

CWS-boco, Krokoteks, Lindstrom, Valamar Riviera – praonica rublja, Laguna Poreč – praonica rublja, Salesianer Miettex, itd.

Farmaceutske kuće:

Pliva Hrvatska, Belupo, Jadran – Galenski Laboratorij, Krka Farma, itd.

Ostalo:

eLog d.o.o.