TSM WILLMOP 50

Ova vertikalna mašina za ribanje koja radi na litijskoj bateriji s brzim punjenjem spaja visoke performanse industrijske mašine za ribanje s mobilnošću i fleksibilnošću čistača poda, omogućujući korisniku čišćenje preko 2.100 m²/h. Zahvaljujući svom inovativnom elastičnom spoju između ručke i jedinice za pranje, Willmop 50 jamči nulti napor za operatera tijekom svih zadataka čišćenja, budući da je sam spoj taj koji nosi svu težinu.

BROŠURA – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I CIJENA