Ecolab Io Shield

Zaštitni proizvod za vime nakon mužnje na bazi organski vezanog joda (PVP jod). Cijena se odnosi na pakiranje od 10 kg. Cijena je veleprodajna te ne uključuje PDV.

KATEGORIJA