Ecolab Inciprop Extra

Tekuće, lužnato sredstvo za čišćenje pjenom na farmama; Za čišćenje na farmama stoke, svinja i peradi.Uklanja kompleksne nečistoće te ostvaruje uštede u radu, energiji i vodi..

KATEGORIJA