Poljoprivreda

Sigurnost hrane započinje na poljoprivrednom gospodarstvu – na samom početku prehrambenog lanca. Zdrave životinje i kvalitetni usjevi preduvjeti su za proizvodnju sigurne i zdrave hrane.

Suvremeni načini poljoprivredne proizvodnje oslanjaju se na proizvodni proces koji se temelji na znanju, uz visok stupanj učinkovitosti i profesionalni menadžment. Suvremena poljoprivreda uz to zahtijeva visoke higijenske standarde, s posebnim naglaskom na nadziranju zaraza i sprječavanju križne kontaminacije. Ciljana rješenja na području biološke sigurnosti i higijene od vitalnog su značenja za trajni napredak poljoprivrednog gospodarstva.

Pod motom “bolje spriječiti nego liječiti”, nova Strategija EU za zdravlje životinja (2007-2013) izričito podupire povećanje razine higijene na poljoprivrednim gospodarstvima kao ključnog pokretača javnog zdravstva, sigurnosti hrane, održivijih metoda poljoprivredne proizvodnje i zdravlja životinja. Preventivna higijena nije samo bolja od liječenja, ona je dokazano i mnogo jeftinija.

Ecolab je godinama partner od povjerenja velike zajednice poljoprivrednika diljem svijeta. Predani smo razvoju i isporuci individualiziranih rješenja koja na učinkovit, efikasan i ekonomičan način precizno ispunjavaju zahtjeve naših korisnika. Razvili smo konkretne programe usmjerene ka:

• zaštiti zdravlja životinja i poboljšanju njihove dobrobiti

• povećanju produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i kontroli ili smanjenju troškova

• zaštiti kvalitete poljoprivrednih proizvoda i osiguranju višeg stupnja sigurnosti hrane

Mljekarstvo

Mljekari proizvode jednu od najvažnijih namirnica na svijetu – mlijeko. Kvaliteta i cjelovitost mlijeka i mliječnih proizvoda izravno ovise o kvaliteti vimena i higijeni okruženja. Dobra higijenska praksa poboljšava kvalitetu i vrijednost proizvoda i u suštini je presudna za uspješnost ili neuspješnost mljekarskog gospodarstva.

Ecolabov integralni program za njegu vimena nadopunjuju programi za njegu papaka, čišćenje opreme za mužu kao i programi za biološku sigurnost koji pomažu u zaštiti zdravlja i očuvanju dobrobiti životinja. Ovi programi pomažu mljekarima da:

  • povećaju prinose mlijeka, kvalitetu i cijene
  • povećaju poslovnu dobit gospodarstava
  • smanje pojavu zaraza na mliječnim stadima
  • održe visoki standard dobrobiti životinja

Pogledajte ponudu proizvoda za proizvođače mlijekarskih proizvoda

Stočarstvo i ribarstvo

Primarni cilj suvremenog stočarstva je maksimiranje produktivnosti i osiguranje dobrobiti životinja. Nedavna bolna iskustva s izbijanjem epidemija naučila su nas da je efikasan program biološke sigurnosti od ključnog značaja za preživljavanje uzgojnih farmi. Primjerene preventivne higijenske mjere mogu dramatično smanjiti teret infekcija stada i djelovat će proaktivno u svođenju na minimum rizika izbijanja i širenja bolesti.  Mjere moraju obuhvatiti visoki stupanj ekološkog upravljanja, dobru higijenu domaćinstva i, što je najvažnije, strogu kontrolu potencijalnih prenositelja bolesti poput ljudi, vozila i poljoprivredne opreme.

U Ecolabu smo svoj program za intervencije kod oboljenja stada razvili upravo imajući na umu ovakav koordinirani pristup biološkoj sigurnosti. Program daje smjernice za identifikaciju i kontrolu mogućih vektora patogena, smjernice za režime dezinfekcije koji se mogu lako i brzo primijeniti kao i smjernice za preporučene proizvode za svako područje primjene. Program, koji naravno uključuje našu potporu i ekspertizu, omogućuje implementaciju individualiziranog programa biološke sigurnosti na svakoj farmi, s ciljem:

  • smanjenja tereta infekcija
  • smanjenja stope smrtnosti
  • formaliziranja dobre higijenske prakse
  • zaustavljanja bolesti na ulasku
  • povećanju poslovne dobiti gospodarstva

Pogledajte i naše proizvode za prehranu stoke: Maxx Energy i Maxx Dry Cow